Afstemningsresultat
15/5/2008

Her på webben har man i en lille uge kunnet stemme om flg:
Århus kommunen har spurgt Mårslet Fællesråd om dets holdning til en lokalplanændring, så en ny dagligvarebutik kan opføres på Byvej 28.
Hvad synes du? Vælg det svar du synes dækker bedst.

Og man fik fire valgmuligheder
1) Jeg forholder mig neutral til sagen
2) Jeg er for en dagligvarebutik mere i Mårslet og placering er god.
3) Jeg er for en dagligvarebutik mere i Mårslet men placering er dårlig.
4) Jeg synes vi har dagligvarebutikker nok i Mårslet.

Tilsyneladende endte afstemningen 37 - 312 - 384 - 89
hvilket i procenter er 4% - 37% - 46% - 10%

Nu er det sådan, at når man stemmer, afsætter man ud over sin stemme også et lille mærke (en IP adresse) og et tidspunkt på den computer, der opsamler stemmeresultaterne.
Man kan ikke udfra dette mærke vide, hvem det er der stemmer (det kræver en dommergodkendelse at få mærke og tidspunkt oversat til en adresse), men man kan se, hvis det samme mærke (og dermed samme internetforbindelse) har stemt mange gange i løbet af kort tid.

Tilsvarende gemmes på den enkelte brugers computer et lille mærke (en cookie), når man er med i afstemningen - for at folk kun bliver spurgt om deres mening een gang.
Dette mærke er man selv herre over, og man kan slette det - og derved få lov at stemme igen.

Webgruppen har efter afstemningens afslutning kikket bag afstemningen - og det er - forstemmende.
Vi kan med god sikkerhed sige, at 6 personer tilsammen har stemt 240 gange - hver for sig i stimer på nogle gange i minuttet. Rekorden er 93 gange for samme person.
Og alle disse stemmer falder på valgmulighed 3 - "forkert placering af dagligvarebutik".

Nu har folk, der prøver at omgå reglerne også lov at have en stemme, så vi trækker 234 stemmer fra valgmulighed 3.

Så får vi flg fordeling: 37 - 312 - 150 - 89
eller 6% - 53% - 26% - 15%.

Når dette er sagt, må vi skynde os at sige, at der er mulighed for snyd på andre måder - det kan vi bare ikke fastslå med samme sikkerhed.

Konklusion 1: webafstemninger er sjove - giver debat - og et fingerpeg. Men det er ikke eksakt videnskab.

Konklusion 2: webgruppen vil til næste afstemning lave mærkerne en anelse smartere. Vi kan forhindre snyd i stor målestok - men stadig er der ikke retfærdighed til i verden.

Webgruppen / Kurt Søe

email