Weekend-tog til Århus
21/5/2008

Banedanmarks sporarbejde kommer i den kommende weekend til at forlænge rejsetiden med tog fra Mårslet til Århus så meget, at de fleste nok vil vælge anden rejseform. Passagererne befordres de to dage i tog fra Viby til Banegårdspladsen i Århus v. Lufthavnsbussens holdeplads.

Sporarbejdet har ikke kun indflydelse på weekendens togtrafik. I kommende uge, mandag-torsdag, aflyses tre aftentog på strækningen Odder-Århus-Odder. Det handler om Odder afgangene kl. 19.34 - kl.20.34 - kl.22.34
samt Århus afgangene kl. 20.16 - kl.21.16 - kl.23.16.

De aflyste tog erstattes af en "togbus", som kører fra Odder hhv. Århus på ovennævnte tidspunkter.

Hen over sommeren er der allerede nu annoceret flere sporarbejder og efterfølgende ændringer i køreplanen. Følg med på link
/BiJ

link