Beder Beringvej
25/5/2008

Beder Beringvejen har nu begyndt sin vej fra et politisk ønske, ind over tegnebrædt, vurdering og høringer og ud i geografien - planen siger i 2012.
I den forbindelse har kommunens afdeling for Trafik og Veje indledt et samarbejde med fællesrådene i det sydlige Århus kommune, som repræsenterer de lokalsamfund, som vejen (også) skal betjene.
Keld, Morten og Kurt fra fællesrådets forretningsudvalg har deltaget i det første af disse møder. Mødet omhandlede blandt andet processen; men som noget nyt kunne vi nu se løselige skitser med forslag til mulige linjeføringer og tilslutning til eksisterende veje. Da skitserne imidlertid kun er principielle, kan de ikke offentliggøres på nuværende tidspunkt. Centralt står lige nu en VVM undersøgelse eller VVM-lignende undersøgelse: Man skal definere en række mulige løsninger (heriblandt den nul-løsning, som består i at man ingenting laver) og så vurdere miljøkonsekvenserne af disse.

Fællesrådene vil blive hørt i forbindelse med ønsker til linieføring, dimensionering og tilslutningssteder - en proces, der så småt gik igang på det omtalte møde.
Niels Schmidt, leder for Trafik og Veje, lovede at de meget snart vil lave og vedligeholde en hjemmeside, der skal holde os allesammen opdateret mht. hvad der foregår.

Flg links fører til referatet og slides fra mødet. Det kan være lidt svært at orientere sig i, men giver en fornemmelse af, hvad mødet indeholdt.
link
link

Fællesrådets trafikudvalg / Kurt Søe

email