Højskolesang
27/5/2008

Den gamle foredragssal på Testrup Højskole er torsdag aften ramme om et sangarrangement, "Nu lyser løv i lunde", hvortil alle interesserede er indbudt.
Testrup Højskoles forstander Jørgen Carlsen leder aftenen. Han vil især koncentrere sig om årstidens sange dvs. alt fra "Kom maj du søde milde" til "Danmark, nu blunder den lyse nat".
Jørgen Carlsen har de bedste forudsætninger for at bevæge sig rundt i den nye højskolesangbog, han har nemlig selv været med til at redigere den.
I det hele taget er der en årelang tradition for højskolesang på Testrup Højskole. Da den første højskolesangbog udkom i 1894, var mere end en
tredjedel af sangene hentet fra den sangbog, som folkene på Testrup Højskole på eget initiativ havde udgivet. At denne tradition lever i bedste velgående, vil man kunne forvisse sig om torsdag aften på Testrup Højskole.
Alle er velkomne. Der indledes kl. 19.30.
Entreen på 50 kr. (medl. af Testrup Højskoles skolekreds/Elevforening 25,-) dækker også et kaffebord undervejs.

link