Nyt fra skolebestyrelsen
3/6/2008

Nyt fra skolebestyrelsen

Af Søren Petersen, formand

Støtte til Mulithal-projektet, samarbejdsaftale med forældrerådet i SFO-Trekanten, renovering af naturfagslokalerne og en ny formand efter sommerferien.

Skolebestyrelsen havde på sit møde 26. maj møde med multihal-gruppen. Mulithal-gruppen fremlagde projektet og fortalte herunder, hvordan en kommende multihal også vil være til gavn for skolen. Dels i forbindelse med en øget kapacitet til idræt med flere, bedre og bredere faciliteter, dels at nogle af faciliteterne også vil kunne benyttes af andre fag, herunder musik og drama.

I skolebestyrelsen er vi meget positive overfor en kommende multihal, som vil være til stor gavn for byen, men som sandelig også vil være til gavn for skolen og dermed lærere, elever og forældre. Det blev derfor aftalt, at Skolebestyrelsen udarbejder en støtteerklæring og heri skitserer, hvilke muligheder skolen kan få med en ny mulitihal og samtidig redegør for de ønsker, Mårslet Skole har til den konkrete udformning, så multihallen i så vid udstrækning som muligt kan anvendes til skoleformål i skoletiden.

På skolebestyrelsesmødet 24. juni vil skolebestyrelsen tage stilling til, hvorvidt skolebestyrelsen skal gå aktivt ind i multihal-projektet. Mårslet Skole har ikke umiddelbart midler til at støtte etableringen eller driften, da det i givet fald vil skulle tages ud af det eksisterende driftsbudget, som tildeles af Århus Kommune efter nogle faste kriterier.

Samarbejdsaftale med SFO-forældreråd
Skolebestyrelsen har på mødet d. 26. maj indgået en samarbejdsaftale med forældrerådet i SFO-Trekanten. Aftalen indebærer, at forældrerådet for tildelt en del kompetencer. Det gælder eksempelvis at medvirke til at fastlægge mål og principper for det pædagogiske arbejde, medvirke til at fastlægge principper for lokaleanvendelse, og anvendelse af midler til vedligehold, medvirke til ansættelse af personale i SFO, medvirke til godkende ordensregler for SFO etc. Endelig skal forældrerådet medvirke til at udarbejde forslag til mål og principper for SFOs virksomhed, som så skal forelægges skolebestyrelsen. Aftalen indebærer en høj grad af decentralisering af kompetence til forældrerådet, men praksis indtil nu har i høj grad også været, at forældrerådet i SFO har været involveret i opgaverne. Den færdige aftale vil i løbet af kort tid kunne ses på Mårslet Skoles hjemmeside.

Nye naturfagslokaler
Ledelsen på Mårslet Skole er blevet orienteret om, at Århus Kommune vil renovere Mårslet Skoles naturfagslokaler. Arbejdet vil stå på i første halvdel af næste skoleår. Når dette er sket, vil Mårslet Skole stå med moderniserede lokaler til biologi og fysik. En renovering har længe stået på skolebestyrelsens ønskeliste, så i skolebestyrelsen er vi yderst tilfredse med denne besked fra Århus Kommune. Imens venter vi fortsat på, at indstillingen om de fire nye undervisningslokaler og et pædagogisk læringscenter finder vej til Magistrat og Byråd.

Ny formand
Skolebestyrelsen skal efter sommerferien vælge ny formand. Min datter har ønsket et skoleskift og forlader derfor Mårslet Skole her til sommer for at starte i en helt ny 7. klasse på Elise Smiths Skole. Det er en personlig beslutning, hun har taget fornylig, og har ikke noget med skolen at gøre som sådan. Det betyder dog, at jeg ikke synes, jeg skal være formand for skolebestyrelsen, når jeg ikke længere har børn på skolen. Det er selvfølgeligt ærgerligt at skulle írende af pladsení i utide, og jeg har været meget glad for mit arbejde som skolebestyrelsesformand. Men sådan kan verden pludselig ændre sig.