Stort fremmøde
5/6/2008

Dagens Grundlovsarrangement i Borgerhuset nød formentlig godt både af arrangementsmæssige nyskabelser, en god, lokal og vellidt grundlovstaler samt godt vejr. Hvad der vægtede mest, kan man kun gætte om – men haven var fuld og stemningen god.
Arrangementet blev indledt ved 12.30-tiden, hvor Margrethe Bogner (S) og Ivan Dybvad (V) duellerede. Margrethe Bogner har haft sæde i byrådet i mange år – Ivan Dybvad stillede op første gang sidste år, men opnåede ikke valg. Til gengæld havde han plads i byrådet et halvt år på afbud, mens Louise Gade havde barselsorlov.
De havde hver medbragt nogle drilagtige politiske spørgsmål til hinanden, om alt fra hvad det bedste og det værste ved at bo i Mårslet er, til infrastruktur og børnepasning. Spørgsmål og tilråb fra salen – i dette tilfælde haven – var tilladt, men sporadiske – til gengæld var duellanterne hver især opsat på at vise sig fra hver deres bedste side. Et spørgsmål om en ny tunnel under banen forsøgte Margrethe Bogner således at gøre til en overordnet diskussion om fjerntrafik og IC4-tog – indtil Ivan Dybvad mindede hende om, at spørgsmålet var mere lokalt end som så. "Kom med papirerne, hvis der er undersøgelser, så ser vi på det," blev det nærmeste, han kom på et løfte.

I direkte forlængelse heraf talte Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole, om demokrati og politisk uenighed. Han citerede samfundsrevseren Poul Henningsen for at have sagt, at "vi har begyndende demokrati":
"Dermed vil han naturligvis minde os om, at demokrati ikke er en tilstand, men en proces. Intet demokrati uden demokrater – og ingen demokrater uden et levende og åbent vekselvirkningsforhold mellem mennesker i et samfund. Demokrati handler ikke om – og har aldrig handlet om – at være enige og mene præcis det samme. Det handler om tværtimod om at være uenige og kunne holde sammen på uenigheden. "Uenighed gør stærk", lød et andet af PH’s valgsprog.

Videre sagde Jørgen Carlsen, at danskerne forstår sig som et såre demokratisk folkefærd:
"Vi har grundloven, højskolen, andelsbevægelsen, foreningslivet og de folkelige bevægelser. Vi er i egen selvforståelse så demokratiske, at udenlandske besøgende undertiden kan få det indtryk, at vi næsten bilder os ind at sidde inde med patentrettighederne til demokratiet. Det hører med til ejendommelighederne i den danske kultur, at vi danskere på det nærmeste mener, at demokratiet er vores ejendom.
Måske er netop denne rygmarvsagtige tro på demokratiet som en selvfølgelig bestanddel af den danske kultur netop demokratiets største fare i dagens og fremtidens Danmark. Vi danskere er pr. definition så demokratiske, at vi slet ikke behøver at tænke på at være det, for vi kan slet ikke være andet.
Og så er vi det måske ikke altid alligevel. Jeg tror, man gør klogt i ikke at læne sig for mageligt tilbage og hvile på laurbærrene. Demokratiet må aldrig blive en sovepude. Det skal passes og plejes. Det skal genfødes igen og igen ved kritisk selvransagelse. Det skal forstås som en proces."

Mens mellem 100 og 150 borgere lyttede til politik og Carlsens tale, valgte mange flere at fejre vejret med en is hos byens nye bager. Han slog dørene op første gang kl. 12, og efter tre timer var der langet 385 af de små gratis smagsprøver på is over disken.
/BiJ