Både plads til biler
12/6/2008

Den pengekasse, som skal betale trafikanlæg i 8320 er tom - og der kommer ikke mere i den før næste år. Det er den sørgelige melding fra Århus Kommune.

Men i stedet for at græde tårer og vride hænder har Fællesrådet og MGBB - Mårslets Gamle Bydels Beboerforening sat en diskussion i gang for at få formuleret nogle ønsker til og visioner for, hvordan midtbyen skal tage sig ud på langt sigt. På et eller andet tidspunkt skal der jo ske noget med trafikken i området.

Tanken har været at søge en løsning, der:
- er til at leve med rent praktisk, både med hensyn til støj og at beboerne langs vejene kan komme til og fra
- sænker hastigheden
- giver plads for de bløde trafikanter
- visuelt binder strækningen sammen, så man ikke får én løsning i den ene ende af byen, en anden løsning i den anden ende og en tredje midtvejs
- understøtter præget af landsby

Strækket handler om Hørretvej og Tandervej ca. fra banen i nord til og med den gamle vendeplads for bussen i syd.
Et lille antal beboer- og grundejerforeninger har huse ud til denne strækning. De vil, sammen med Fællesrådet, Trafik og Veje samt forhåbentlig en ekspert i byarkitektur, være det forum, hvor ønskerne skal formuleres. Der er allerede lagt op til samarbejdet i det trafiknotat, som fællesråd og kommune udarbejdede for at indsamle og prioritere ønsker til trafiksanering.

Visuelt vil diskussionerne tage udgangspunkt i kommuneatlassets formuleringer omkring de æstetiske kvaliteter i midtbyen. Det fortæller om slyngede vejforløb, velbevaret helhed, store rumlige og kulturhistoriske kvaliteter, herunder oplevelsen af kirken, samt at den grønne kile og åen kan ses og opleves i byen.

Parallelt med en bestræbelse på at inddrage æstetiske og bevaringsmæssige diskussioner i trafikarbejdet vil beboerne i midtbyen selv indlede diskussioner i området for at få sat ord på, hvad der gør området værd at bevare - med henblik på efterfølgende at gå i dialog med kommunen om muligheden for både at skabe rum for udvikling og at bevare disse kvaliteter, enten via en uforpligtende vejledning eller mere forpligtende via et egentligt lokalplanarbejde.

/Fællesrådet / Kurt Søe