Sporarbejde giver komfort
20/6/2008

Odderbanen er ved at gøre klar til det helt store renoveringsarbejde på banen. På arealet omkring stationen i Mårslet er vogne og materiel ved at blive stillet an, og på Eskegårdsvej er entreprenøren ved at gøre klar til et skærvedepot. Projektet starter med udgangen af denne måned, og den 1. september forventer Midtjyske Jernbaner, som Odderbanen har skiftet navn til, at være færdig. Resultatet er nye skinner og sporskifter på et stærkere underlag - og deraf følgende bedre komfort for kunderne.

Arbejdet starter på Tranbjerg Station, hvor der bliver arbejdet i perioden fra mandag den 30. juni til og med søndag den 13. juli.

Fra mandag den 14. juli til og med søndag den 10. august er det sporet mellem Tranbjerg og Malling, det handler om. Igen skal der graves jord og og lægges nye skinner og sporskifter.

Sidste etape, Fra Malling videre mod Odder, strækker sig fra mandag den 11. august til og med torsdag den 31. august - således at normal køreplan træder i kraft fredag den 1. september.

I de tre forskellige perioder indsættes der efter forskellige systemer bus til at servicere passagererne. Ændringerne af køreplanen vil fremgå hver dag af kalenderen på maarslet.net

Driften på Odderbanen blev indstillet en periode sidste efterår, da trafikstyrelsen fandt, at skinnerne var for farlige at køre på. Dengang blev der foretaget nogle nødtørftige reparationer, som sigtede mod at få toget i drift igen. Det er den større og mere langsigtede renovering, der følger nu.

De forbedrede skinner følges ikke i første omgang af bedre tog, som der ellers har været snakket om i årevis. Længe har det været DSB's nye IC4-tog, alle ventede på. De skulle udløse en næsten national rokade af tog.
Men nu lægger sonderingerne omkring letbanen i Århus yderligere forvirring til - Odderbanen hører sammen med Grenå-banen, som er hovedhjørnestenen i letbane-diskussionen.

Odderbanen har i øvrigt netop fået et "nyt gammelt tog" fra Nordjyske Jernbaner - dvs fra den gamle Hjørring- og Skagensbane. Det er hvidt, og det bliver det ved med at være - det er for dyrt at male orange.
Om dette følges af andre "gamle tog" i den periode, hvor man afklarer banens fremtid, vides ikke.

/BiJ

link