Blå Spejdere mangler
22/6/2008

Friluftsliv, bål, primimad og duelighedstegn er stadig i højsæde hos moderne børnefamilier. Det er en af konklusioner, man kan drage af den succes, Blå Spejdere i Mårslet har haft, siden de etablerede sig i byen for halvandet år siden. Dengang uden at vide, om der var grundlag for endnu et spejderkorps parallelt med de grønne spejdere. Men det var der. I dag er de blå spejdere velfunderet med 55 børn i aldersgruppen 5-11 år.

Medaljen har en bagside. De grønne spejdere har Spejderhuset på Obstrupvej som hjemsted - de blå spejdere har ikke deres eget sted.
Siden starten har de haft til huse i Borgerhuset, men med tre grupper er der ikke plads nok, fordelingen er forkert, og når man ikke er i egne lokaler, skal man bruge meget tid på at rydde frem og rydde op hver gang. Med det resultat, at de 55 børn tilbringer meget tid ude.

De blå spejdere har længe været i dialog med kommunen for at finde ud af en bedre løsning de vil gerne bygge selv. Men det er svært, og det går langsomt, fortæller gruppekasserer Claus Bork.
Sport og Fritid under kommunens afdeling for Kultur og Borgerservice er velvillig nok, men har ikke noget jord, afdelingen kan stille til rådighed.
Det er der imidlertid flere andre afdelinger, der har. Det resulterede bl.a. i et tilbud om evt. at kunne råde over et areal for enden af Hørretløkken for nogle år siden, dengang Hørretløkken blev planlagt, var arealet i spil som "ny park" til både by og Hørretløkken.

Men den gode tanke faldt, bl.a. fordi nogle af beboerne i området gjorde indsigelse, uden at det i nabohøringen var defineret, at det var spejdere, der skulle være der.

Siden har de blå spejdere været i dialog med kommunen om en grøn trekant mellem Eskegårdsvej, bagsiden af Brugsen og de to børneinstitutioner, der ligger ved Brugsen og Fakta. Det ville være et optimalt sted, mener Claus Bork, fordi det både ville være midt i naturen og samtidig centralt - og uden naboer.
Men dén placering bliver måske "lagt død", fordi arealet er defineret som del af den bevaringsværdige grønne kile. Desuden lejes arealet somme tider ud til en landmand, der sætter køer på græs.
En fornyet henvendelse til kommunen om at dispensere fra bestemmelserne om områdets anvendelse - netop med tanke på, at det er spejdere, der spørger - har man ikke fået svar på.
"Er der en beredvillig privatmand i området, der kan stille noget jord til rådighed, vil det sikkert være hurtigere," konstaterer Claus Bork.

Først når grunden er på plads, kan spejdergruppen gå ud og søge fonde om tilskud til hytten. Den anslås at ville koste ca. 1 mio. kr.
/BiJ

link