Fællesrådet får ny rolle
10/7/2008

Fællesrådet står over for store udfordringer. Den netop afsluttede planproces – som angiver de store rammer for de næste 20-30 års udvikling af Århus Kommune – skal over den næste periode bygges ind i en revision af kommuneplanen – som danner paraply for lokalplanerne.
Mårslet har takket nej til mere byudvikling i stor skala her og nu – bl.a. ved at sige nej til en ny by. Der er bl.a. blevet henvist til, at infrastrukturen ikke er på plads.
Det er der blevet lyttet til i kommunen.
Men det er ikke det samme som at sige, at der ingenting vil kunne ske. Det fremgår således af vedtagelsen af Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelsen, er, at "En helhedsplan, der udarbejdes i en dialog med Mårslet Fællesråd i næste kommuneplanperiode 2010-2013, skal udgøre grundlaget for overvejelser om evt. afrundinger af Mårslet by ud over de arealer, der er vist i forslag til Planstrategi (hovedalternativet). Det gælder dog ikke for arealer, der er beliggende i grundvandsfølsomme områder."

Hermed åbnes der for mindre "byudviklings-lommer", og at disse lommer defineres i tæt dialog med Fællesrådet, når blot man tager hensyn til grundvandsfølsomme områder.
Det åbner for en politisk indflydelse, som Fællesrådet ikke før har haft så konkret formuleret – og som næppe er set så konkret lokalt, siden der fandtes sogneråd.

Det kan måske give anledning til en fornyet interesse for Fællesrådet og det at sidde i FU, Fællesrådets forretningsudvalg …

Det nuværende FU har allerede fornemmet, hvor udviklingen bærer hen, og har planlagt på sit næste møde at sætte fokus på FU’s og Fællesrådets rolle og har i den forbindelse indforskrevet en coach, der skal guide FU gennem en afklarende og udviklende diskussion.

Et fokus vil kunne være, hvordan man både tager stilling og tackler de beskyldninger om "baghave-interesser", som har været fremme det sidste års tid.

Et andet fokus vil kunne være, hvordan interesser, der ikke føler sig repræsenteret i det siddende FU, får indflydelse. Det er ikke en uinteressant problemstilling. To gange inden for det sidste år har to forskellige grupperinger forsøgt at få indflydelse – hvor repræsentantskabsmøderne med store majoriteter har stemt, som det siddende FU har anbefalet.
/BiJ

email