Mange forældre meldte sig
21/8/2008

Dorthe Hviid, som forleden efterlyse forældre, der ville være med til at hjælpe skolebørnene over den nye sti-krydsning ved banen, er en glad kvinde.
Samme aften, som efterlysningen kom på maarslet.net, fik hun 10 henvendelser fra forældre, der gerne ville stille op - og så sent som i dag har hun fået endnu én, så gruppen nu er oppe på ialt 13 forældre.
Derfor bliver initiativet med sikkerhed til noget - og det starter formentlig mandag otte dage, samme dag, som toget efter planen skal til at køre igen efter renoveringen af banestrækningen.
Den udskudte start skyldes, at trafikvagterne skal bære sikkerhedsudstyr og en gul "slikkepind" fra Rådet for Større Færdselssikkerhed. Det har skolen allerede været ved at bestille til den nye vagtordning - men der er otte dages levering. Byens bedemand, Henrik Riising, sponsorerer udstyret.
Førstkommende mandag mødes gruppen af forældre med politiet og får den nødvendige instruktion.

Initiativet er blevet mødt med velvilje også hos den "gamle" trafikvagt ved fodgængerfeltet i midtbyen. Per Henrik Hansen, som står for denne, har henvendt sig og sagt tillykke med den fine modtagelse, som det nye initiativ har fået - og foreslået en fælles afløserordning, som Dorthe Hviid erklærer sig meget interesseret i.

Den "gamle" trafikvagt-ordning har været karakteriseret ved fortrinsvis at være bemandet med folk, som ikke har børn på skolen. På tilsvarende vis er den nye trafikvagtordning ikke kun bemandet med forældre til børn på Langballevej og -vænge - en enkelt af de nye vagter bor på Bedervej.
"Det har været en fantastisk oplevelse med al den opbakning," siger Dorthe Hviid.

Er der stadig flere, som kan deltage i ordningen, kan de henvende sig til Dorthe Hviid på tlf. 2627 0424 eller på vedhæftede mail.
/BiJ

email