Fællesråd til kommunen:
24/8/2008

"Mårslet Fællesråd vil gerne opfordre dig til at lægge lokalplanen angående en ny dagligvarebutik i Mårslet på hylden. Vi vil gerne arbejde sammen med Århus Kommune om fremtidens Mårslet, men synes ikke kommunen giver os det fornødne albuerum."

Sådan lyder det i en henvendelse fra Mårslet Fællesråd til rådmand Peter Thyssen (R). Fællesrådet går ikke ind i de tekniske ting i den hidsige dialog, der har været omkring selve Rema 1000-projektet - men pointerer, at Thyssen her og nu med den ene hånd inviterer til samarbejde med fællesrådet om fremtidens byudvikling - og med den anden hånd svinger den hammer, der nagler et af de vigtigste og største udviklingsprojekter i de næste mange år: Hvor den næste dagligvarehandel skal ligge.
Fællesrådet konkluderer:
"Havde vi kendt planerne om inddragelse i byplanlægning, da forespørgselen om en ny dagligvarebutik var oppe, havde vi nok sagt fra allerede dengang."

Det hedder i den fulde henvendelse:

"I Mårslet oplever vi her hen over sommeren to initiativer fra kommunen. I Mårslet Fællesråds optik er de på kollisionskurs - og vi skriver til dig for at afværge en tabersag for os alle.

Det ene initiativ handler om opførelsen af en dagligvarebutik i nordbyen.
Først fik vi fra kommunen en forespørgsel om, hvad fællesrådet ville sige til en ændret lokalplan. Den svarede vi neutralt på, at vi set i "byens" perspektiv ikke direkte kunne se nogle argumenter imod - jokeren var nok at gennemskue de nye adfærdsmønstre.
De berørte grundejerforeninger i nærområdet kan til gengæld se en masse problemer i arrangementet.
Vi afholdt en web-afstemning hvis resultat man bedst kan tolke som "at vi gerne vil have en dagligvarebutik mere - men kun 53% af de afgivne stemmer gik ind for placeringen".
Som du måske husker, sendte vi fællesrådets kommentar, grundejerforeningernes argumentation samt afstemningsresultatet til teknisk udvalg som svar på jeres forespørgsel.
I valgte så alligevel at gå videre med en ny lokalplan.

Den anden strømning vi oplever fra kommunen er en invitation til samarbejde omkring byudvikling. Mårslet er jo vokset meget - og Århus kommune har valgt at lave nye byer - og skåne de eksisterende landsbyer for yderligere løgringevækst. Man skal dog selvfølgelig ikke forstene, så kommunen - og Mårslet - skal sammen finde ud af, hvordan Mårslet skal udvikle sig indenfor de begrænsede arealmæssige muligheder, som findes.
Vi oplever det som en inddragelse - kærkommen, men måske mere end fællesrådsinstitutionen er klædt på til. Det kræver et stort mandat at lave byplanlægning. Så vi er i gang med en gentænkning af, hvad det er vi laver, og hvordan vi kan lægge øret til jorden og høre de mange.

Modstriden ligger i, at kommunen, samtidig med en invitation til (om-)møblering af byen, fortsætter med et meget konkret bud på, hvor et af de store skabe skal stå.
Vi synes det er et stort skab - og nok det eneste af sin slags, vi får til byen på mellemlang sigt. Og vi synes det tager en god del af gassen ud af en byplanlægningsproces.

Mårslet Fællesråd vil gerne opfordre dig til at lægge lokalplanen angående en ny dagligvarebutik i Mårslet på hylden. Vi vil gerne arbejde sammen med Århus kommune om fremtidens Mårslet, men synes ikke kommunen giver os det fornødne albuerum. Havde vi kendt planerne om inddragelse i byplanlægning, da forespørgselen om en ny dagligvarebutik var oppe, havde vi nok sagt fra allerede dengang. "

/BiJ