Kontantbilletter til bus
17/9/2008

Mens man har indtryk af, at alle overordnede bestræbelser går på at skubbe folk ud af bilerne og over på cykler eller ind i busser og tog, har politikerne i Midttrafik - blandt dem rådmand Peter Thyssen (R) - taget et initiativ, der går den helt anden vej.
Fra januar stiger kontantbilletterne i zone tre og fire, således at det kommer til at koste 26 kr. at køre kontant fra Mårslet (i zone tre) til Århus - og 32 kr. fra Malling (i zone fire).
Stigningen gælder både bus og tog.
Prisen er aktuelt 18 kr., og den fastholdes for dem, der kun skal købe to zoner.

Til gengæld må salget af klippe- og abonnementskort til tre og fire zoner forventes at stige betydeligt.
10 klip til tre zoner vil således koste uændret 160 kr.
Månedskortet til voksne til tre zoner stiger ganske lidt - fra 420 til 430 kr.
Månedskort til børn stiger fra 255 kr. til 260 kr.

Ændringen på kontantbilleterne hænger sammen med, at automaterne i busserne skal skiftes ud. De nye kan differentiere prisen efter rejsens længde. Det benytter man lejligheden til at gøre.

/BiJ