Fællesrådet indbyder til
17/9/2008

Hvad sker der lokalt med trafikken?
Det er emnet for en halv times diskussion på et åbent møde onsdag d. 24. september kl 19 i HalHuset.
Som oplæg til mødet og for de, der ikke kommer, følger her en status - så kan deltagerne bruge de 30 minutter effektivt.

Status:
På den lange bane tegnes billedet stadig af trafiknotatet, hvor kommunen og fællesrådet sammen opremser og prioriterer tiltag både i området og for de tilstødende hovedtrafikårer.
Trafiknotatet kan læses her link
En vigtig brik i trafiknotatet er Beder-Bering Vejen, som er, om ikke godt i gang, så dog under planlægning. Først skal man have en miljøvurdering (VVM undersøgelse). Vejen har fået sin egen kommunale hjemmeside, som løbende vil blive vedligeholdt (har kommunen lovet). Hjemmesiden finder du her:
link

I det sidste år har vi forsøgt at få gang i to projekter. Men lad mig sige det med det samme. Kommunen har ingen penge til noget som helst i år. Det er skidt. Det vi kan gøre, er at forberede os godt, til der igen kommer noget at gøre med.

Det ene projekt handler om at forvandle den del af Tandervej, der ligger i nærheden af den gamle busendestation. I første omgang mødtes vi med de omkringboende grundejerforeninger for at samle ideer og meninger om projektet. Det er ikke nogen nem problemstilling. Der skal være løsning på fire flanker: hastighed, afstand til bebyggelse, busholdepladser samt stikrydsning. Og ud over det, findes der en masse regler og praksis, som skal overholdes.
Det seneste skud på udviklingen er, at der i midtbyen er opstået et initiativ, som på tværs af Tandervej-nord og Hørretvej-syd vil diskutere støj, æstetik, fremkommelighed mm. Det er selvsagt et initiativ, som fællesrådet gerne vil lægge kræfter i.

Det andet projekt handler om at lave et sammenhængende stisystem i området omkring banen i vestbyen. Vi vil gerne have at Hørretløkken/Præstegårdsvej nord for banen stimæssigt kommer til at hænge sammen med området syd for banen - og får let adgang til cyklestien til Tranbjerg.
Der er mange hensyn at tage. Obstrupvej kan ikke gøres bred nok til at få cyklestier. Og løsningen med en sti langs banen forhindres af Mølleparkens nære afstand til banen.
I forsommeren syntes der at dukke en løsning op i forbindelse med reparation af banen: Odderbanen tilbød at etablere en tunnel på et passende sted - hvis kommunen ville skyde nogle penge i. Men det blev så igen skudt ned af kommunen der - ja rigtigt gættet - ikke havde penge at gøre med lige nu. Og Odderbanen ville ikke vente.

Den nye stikrydsning af Hørretvej ved banen bliver brugt meget. Men løsningen er ikke god nok. Det er simpelthen ikke en sikker måde at blande hård og blød trafik. Der er nu lavet en trafikvagtordning ved skoledagens start. Det er rigtigt godt, men der er mange timer af døgnet, hvor problemet ikke er løst. Vi prøver at få kommunen på banen igen - finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Man kunne fx. godt forestille sig en lysreguleret fodgængerovergang. Men vil kommunen gå med til det - og hvilke konsekvenser vil det få i øvrigt? Det spørger vi kommunen om i disse dage.

/ Kurt Søe pva Fællesrådets forretningsudvalg