Kiosksag skal gå om
9/10/2008

Århus Kommune har klumret slemt i det og skal nu annullere sin tilladelse til ombygning og udvidelse af den gamle kioskbygning på Tandervej 6A. Det fremgår af en afgørelse fra Statsforvaltningen Midtjylland.
Juristerne i statsforvaltningen bygger deres afgørelse på, at byrådet havde forkerte informationer, da politikerne besluttede at give tilladelse til det omstridte byggeprojekt.
I forvaltningens indstilling til byrådet hed det nemlig, at terrænet på naboejendommen Tandervej 4 ligger højere end grunden med den gamle kiosk. Men rent faktisk er det omvendte tilfældet.
Kioskgrunden ligger højest, og derfor er der risiko for, at en ny overbygning på kiosken kan genere naboerne, mere end byrådspolitikerne kunne forudse ud fra forvaltningens indstilling.
"Statsforvaltningen ophæver derfor afgørelsen (byrådets principielle byggetilladelse, red.) og hjemviser sagen til fornyet behandling og afgørelse i Århus Kommune", hedder det i statsforvaltningens tørre jura-sprog.
På almindelig dansk betyder det, at sagen skal i byrådet endnu en gang. Afgørelsen forhindrer ikke, at byrådet træffer samme beslutning som sidst; det skal bare ske på grundlag af reelle informationer.
Statsforvaltningen har behandlet sagen, fordi naboerne til kioskbygningen har klaget over kommunens afgørelse.
En heftig lokal debat om den tidligere kiosk kulminerede i foråret 2007. Ejerne af bygningen ønsker at udvide den med en overetage med lejligheder og samtidig indrette tre butikker i stueetagen. De fleste naboer er meget imod byggeplanerne.
PerH.