Byfest-koordinator
11/10/2008

Kaj Christensen, der i en del år har været en krumtap i byfesten, trækker sig tilbage fra dette arbejde. Han synes, det er blevet for tungt:
"Det foreningssamarbejde, der var forudsætning for byfesten, er aldrig blevet til noget. Sjældent kommer der mere end et par stykker til møderne, selv om de bliver indkaldt i god tid. Og det er utroligt svært at kommunikere med folk, der ikke er til stede."
Derfor må andre tage over for byfesten 2009, har han besluttet.
Han vil bruge de næste par måneder på at lave en drejebog for byfesten, som den har kørt de sidste år - og bagefter bruge sin tid på de ting, han ellers har gang i i byens foreninger - hvilket ikke er så lidt: Kunstforeningen 1½ mm stiplet, den lille kampagnegruppe, der arbejder med trafik, samt brændevinslauget, den nye beboerforening i midtbyen og ikke mindst Juletræslauget, der står for juletræet foran kirken.
/BiJ