Indsigelse
5/11/2008

Mårslet Fællesråds forretningsudvalg har sent flg. som indsigelse vedrørende lokalplan nr. 842 til Århus Kommune:

Mårslet Fællesråd iagttager med stor interesse, at der er nogle tog, der kører lige efter planen.
Her tænker vi på den automatik, der ligger i, at når et område er kommet på den rigtige side i kommuneplanen, så er det en formsag at få det udstykket.

Vi er lidt misundelige herude på det efterhånden godt bebyggede land over al denne automatik. Tænk, hvis de investeringer, der følger i forlængelse af, at man udstykker flere boliger, fulgte lige så automatisk med:

* - Reparation af nedslidte veje efter passage af nogle tusinde tungt lastede vogntog.
* - Udbygning af fritidsfaciliteter, så serviceniveauet bevares i rimeligt omfang.
* - Sikring af de bløde trafikanter på en række steder, som allerede er beskrevet og prioriteret.
* - Generel sænkning af hastigheden, så man kan overskue trafikken.

Det er ikke, fordi der slet ingenting sker herude i Mårslet. Det er bare kamp fra hus til hus. Og det er en langstrakt forestilling. Fx var der ikke penge til veje fra forsommeren og året ud. Slut med at gøre skolevejen sikker - eller sænke hastigheden gennem byen.

Og Odderbanens tilbud om samarbejde om etablering af den tunnel, der kunne gøre stinettet i to adskilte bydele sammenhængende, kunne ikke blive til noget, fordi kommunen ikke havde penge. Så vi har fået gravet hele banelegemet op og lagt et nyt - uden tunnel.

Det er en skidt udvikling - at blive ved med at sætte tog af sted, når man ikke sikrer, at de kommer frem til endestationen i samme takt. Det må nødvendigvis give en masse problemer undervejs - og det er vi godt trætte af.

Kurt Søe på vegne af Mårslet Fællesråd

link email