Naturen nu og fremover
9/11/2008

Det er på onsdag, den 12. november kl. 19, at Natur- & Miljøgruppen og Mårslet Fællesråd inviterer til Borgermøde i Mårslet Borgerhus på Banevej om et emne, der har betydning for os alle: Nemlig en status over, hvordan naturen i og omkring Mårslet har det netop nu og hvilke ønsker vi har til den kommende udvikling.

Der lægges ud med oplæg fra tre personer, der har indsigt, viden og erfaring i emnet, også på det helt lokale plan:

Leif Sodemann, Natur-og Miljø afdelingen i Århus Kommune
Lars Peter Nielsen, biolog
Finn Larsen, Exners Tegnestue

Efter oplæggene er der plads til masser af diskussion, hvorunder såvel idéer som spørgsmål kan fremsættes. Det giver en enestående mulighed for at kunne præge fremtiden på det naturmæssige område i og omkring Mårslet.

Der vil blive set på emner som:

Hvordan forvaltes området Mårslet, set med vore øjne?
Det bebyggede i Mårslet er udvidet kraftigt. Betyder det noget for naturen?
Hvordan har Giber Å udviklet sig igennem 20 år? Hvad nu hvis der ikke kommer
mere renset spildevand i åen, fordi rensningsanlægget ved Mårslet nedlægges?
Hvilken kvalitet lægger vi vægt på?
Hvad er god og dårlig kvalitet i bybilledet når natur, grønne områder og by skal forenes?
Har vi i Mårslet forslag til projekter, som vi ønsker gennemført?

Til inspiration forud for mødet, kan bl.a. følgende links benyttes:

link
link
link flere emner klik f.eks. på 'Landskab', 'Vand' eller 'Naturbeskyttelse'
link klik på den 'grønne tråd'

Vel mødt!

link