Byen vokser
16/11/2008

Vi er mange i Mårslet, der har boet her så længe, at byen føles som vores egen lomme. Vi kender området, traditioner, foreningerne - og i nogen grad hinanden gennem de netværk, vi har valgt at indtræde i. Det er en god fornemmelse - og vi kan forstå og deltage i byens liv.

Der har altid været nyankomne, men de seneste år er antallet steget meget, og de fleste tilflyttere er rykket ind i helt nye områder. Derved er der tilflydt området en masse ressourcer - og erfaringer fra de områder, folk er flyttet fra.

Kunsten er nu at supplere det bedste fra gamle Mårslet med nye tiltag, så vi inden alt for længe har inkluderet alle i fællesskabet - OG udvidet fællesskabet med kvaliteter importeret fra andre samfund eller opfundet nyt fordi tiden går og nye muligheder opstår.

Mårslet Fællesråd er selvsagt interesseret i, at byen fortsætter med at have et stor aktivitetsniveau og sammenhængskraft. Men fantasien rækker ikke til at få denne proces til at foregå - ikke uden hjælp. Vi skal jo ikke bare presse tilflyttere ind i den kendte form.
Vi efterlyser derfor - måske især fra tilflyttere - idéer til, hvordan vi kan få fællesskabet til at vokse lige så meget som indbyggertallet. Til hvordan nye og gamle netværk kan blandes op - eller i det mindste komme i kontakt med hinanden.
Måske kan vi i et eller andet omfang få penge til processen. Måske kan meget foregå ved at ændre adfærd og ved udvisning af en god portion stædighed og gå-på mod.

Mårslet Fællesråds forretningsudvalg vil altså gerne have idéer. Eller påpeget problemer.
Ud over at alle er velkomne til at henvende sig direkte til forretningsudvalgets medlemmer, har vi en e-mail adresse til samme formål, som man trygt og uforpligtende kan bruge. Vi vil så om nogen tid sammenskrive materialet til et idékatalog, som kan være udgangspunkt for næste skridt.

Fællesrådet hjemmeside kan man finde på maarslet.net under "Bag om 8320"
Idéer må meget gerne sendes til fu.maarslet@gmail.com

Med venlig hilsen
Mårslet Fællesråd / Kurt Søe

link email