Kommuneplan-forslag
8/12/2008

Julefreden får ikke lov at sænke sig over Fællesrådet i Mårslet. Forslaget til Kommuneplan 2009 er nemlig kommet i høring.
I lyset af den netop overståede planstrategi-proces var det forventningen, at det ville være en forholdsvis enkel formsag at gennemlæse de 229 sider og tjekke, at de på de afgørende punkter indeholdt det, man var blevet enige om i forbindelse med diskussionen om planstrategien.
Det gør den ikke og derfor er der dømt arbejdsjul.

Tre ting springer i øjnene. Den ene handler om Beder-Bering-vejen, den anden om nye arealer til flere boliger, den tredje om den nye by, som Mårslet har sagt nej tak til.
Med hensyn til den nye by, Ny Mårslet, ér den der faktisk ikke men Ny Malling er lagt så langt op mod nord, at der er mindre end 100 meter fra bebyggelsen på Nymarks Allé til den nordlige grænse af de arealer, der udlægges til Ny Malling.
Det strider mod alle hidtidige bestræbelser i Århus Kommune og også mod de aktuelle ønsker i Mårslet. Ønsket har længe været klar afgrænsning mellem byerne.

Det eneste, der reelt ligger mellem Ny Malling og det yderste af Mårslet, er den nye Beder-Bering-vej. Den er ikke lagt endeligt fast, blandt andet skal der foretages en stor belastningsundersøgelse inden en såkaldt VVM-undersøgelse.
Men som den nu er tegnet i Kommuneplanen 2009, stryger den ganske tæt op ad den nye bygrænse, der afgrænser hele den sydlige udbygning af Mårslet. Både tæt langs Nymarks Allé og tæt langs de nye huse på Mustrupvej.

Det er en betydelig ændring i forhold til tidligere, hvor vejen har ligget sydligere. Og det vil "dele" Mårslet i to. Mange ønsker vejen så tæt på, at den reelt kan få betydning som en ny indfaldsvej til Århus. Andre ønsker vejen hen, hvor peberet gror eller, hvis det ikke kan lade sig gøre, da så langt væk fra Mårslets sydgrænse som muligt.

Den tredje nye faktor, Fællesrådet skal tage stilling til, handler om byens nordlige udkant. Her er et privat område, der før har været udlagt som såkaldt perspektiv-areal dvs beregnet til boligudbygning længere ude i fremtiden nu trukket ind som potentielt udbygningsareal i kommuneplan-perioden. Hvis kommuneplanen som ventet vedtages i slutningen af 2009, kan den private grundejer begære lokalplan 1. januar 2010, og fordi det er en privat ejer, skal kommunen udarbejde lokalplan.

Det betyder, at byen i løbet af få år kan få en ny storparcel i udbud. Pt er der ledig jord til flere hundrede boliger i Mårslet.

Det overrasker især Fællesrådets formand, Keld Schmidt-Møller, fordi Mårslet troede sig lyttet til, da man sagde nej til en stor udbygning af Mårslet her og nu, bl.a. fordi man ønsker infrastrukturen på plads først og fordi Mårslet som et af kun to lokalsamfund er budt ind til en særlig dialog med Århus Kommune om udarbejdelsen af et lokalt bud på de næste års boligudvikling.
Hvis det nye areal i den nordlige udkant ved Hørretløkken - kommer i spil nu, er der ikke meget at føre dialog om. En anden af de store brikker den eneste butik, byen formentlig kan se frem til i den næste lange periode er også sendt i lokalplanlægning, efter at dialogen om helhedsplanen blev aftalt.

Forslaget til Kommuneplan 2009 er i høring frem til ultimo januar. Derefter er der lagt følgende plan:
Opsamling af bemærkninger fra offentlighedsfasen samt kommentarer og anbefalinger hertil 12. november 2008 til ultimo marts 2009
Indstilling til Byrådet med kommentarer og anbefalinger april/maj 2009
Udvalgsbehandling med evt. anbefaling om ændringer afsluttet senest august 2009
Eventuel fornyet offentlig fremlæggelse af ændringer august eller september 2009
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009 november/december 2009

Keld Schmidt-Møllers egne bud på, hvad Fællesrådet kan finde på at mene om kommuneplan-forslaget, er:

At Beder-Bering-vejen skal så tæt på, at Mårslet får glæde af den, og så langt væk, at vi ikke får gener af den.
At der skal fastholdes en klar afgrænsning mellem Mårslet og Malling.
At det nye areal i den nordlige udkant fastholdes i perspektivplanen, dvs indgår som et potentiale længere ude i fremtiden.

Han vurderer stadig mulighederne for at blive hørt i dialogen som positive:
"Indtil dette synes jeg, samarbejdet har været fornuftigt. Kommunen har lyttet til os, når vi har præsenteret vores synspunkter. Det håber jeg, man vil gøre igen."

Se et kort med kommuneplanforslagets streg til Beder-Bering-vejen og med mulighederne for byudvikling tegnet ind:
link

Her ligger også kommuneneplanforslagets linieføring af Beder-Bering-vejen.

Læs forslaget til Kommuneplan 2009 på vedhæftede link.
/BiJ

link