Indsigelse mod mast
11/12/2008

FU har indsendt flg som indsigelse mod etablering af mobilmast mellem Kildvang og banen:

Mårslet Fællesråd gør herved indsigelse mod den varslede 30 m høje antennemast ved stationen. Fællesrådet har den klare holdning, at en sådan mast midt i byen vil virke både stærkt skæmmende og alt for dominerende. På en måde kan man sige, at den ville blive Mårslets vartegn, da der ikke er andre bygningsdele i Mårslet, der blot tilnærmelsesvis når op i den højde. Masten vil kunne ses fra næsten ethvert punkt i Mårslet, hvilket Fællesrådet under ingen omstændigheder ønsker.

Da vi desuden i samarbejde med HHJ forsøger at få banearealet forskønnet, virker det stik mod hensigten at få flere containere placeret på baneterrænet. Det er bestemt ikke i overensstemmelse med Fællesrådets intentioner, at den nærmeste nabo til lokalcenter Kildevang skal se ud som en container oplagsplads.

Af det forslag til Kommuneplan 2009, som byrådet netop har godkendt til offentliggørelse, fremgår det, at antenner ikke bør placeres i parker og grønne områder. Det er netop Fællesrådets hensigt at forsøge at få området ved stationen til at fremstå som et grønt område, hvorfor en placering af antennen her vil være særdeles uhensigtsmæssig. I samme forslag til kommuneplan står der, at antenner så vidt muligt skal placeres på eksisterende bygninger/master. Det synes vi i Mårslet Fællesråd er en rigtig god ide!

Det er lykkedes andre mobilselskaber at finde antenneplaceringer og -udformninger, som ikke i nær samme grad skæmmer byen. Det må også i dette tilfælde kunne lade sig gøre at finde en kreativ løsning, som både mobilselskabet og Mårslet ville kunne leve med.

For Mårslet Fællesråd / Keld Schmidt-Møller

email