Rema 1000-planen
22/1/2009

Måske var de trætte, byrødderne, da de 14. januar skulle drøfte lokalplanforslag nr. 860 om det såkaldte Rema 1000-projekt på Mårslet Byvej nær rundkørslen i den nordlige del af Mårslet.
Planen blev i hvert fald centrum for en strid, som handlede om meget andet end selve sagen.
Planen blév sendt i høring, men kun med hiv og sving, og undervejs i den godt 20 minutter lange sagsbehandling faldt der adskillige knubbede ord om både byrådskolleger, selve projektet og Mårslet.

Det hele startede med, at to medlemmer af Teknisk Udvalg ville have sagen tilbage til udvalget med henblik på at afklare den overordnede planlægning af byen, før man lagde den vigtige brik, som en butik nu engang er.
Det lokale socialdemokratiske medlem af byrådet, Margrethe Bogner, som bor i Hørret, var en af fortalerne for at få sagen diskuteret grundigt igennem i udvalget før fremlæggelse for offentligheden. I øvrigt kaldte hun selve forslaget for uambitiøst og kedsommeligt, og hun gav udtryk for, at det kunne være dejligt at få stadsarkitekten til også at sætte sit præg på kommunens randområder.
Venstre-manden Eigil Rahbek var langt hen ad vejen enig med Margrethe Bogner. Han konstaterede, at der er banket adskillige lokalplaner igennem i Mårslet, uden at overordnede ting som trafik og butiksstruktur er kommet på plads, og han konstaterede i den forbindelse, at man nu var ved at behandle en butiksplanlægning i nordbyen, mens de fleste boliger faktisk er kommet i syd.

I den forbindelse replicerede rådmand Peter Thyssen, med adresse til Rahbek, at byrådet "rent liberalt" i det omfang, det er muligt, tilgodeser de private, der udviser foretagsomhed og fremsætter forslag om at lave butikker. Men at hvis byrådet ville have en overordnet strategi, før man kunne tilgodese den private foretagsomhed, så måtte det være sådan.
Rådmanden konstaterede i samme forbindelse, at det ikke er nemt at få noget igennem i Mårslet.
Hans fremlægning af, hvordan planlægningen foregår - at først udviser en privat person noget foretagsomhed, og så støtter kommunen med en lokalplan, hvorefter man hører borgerne - blev lidt senere gentaget af formanden for Teknisk Udvalg, Keld Hvalsø Nedergaard.

Den konservative Marc Perera Christensen fandt, at hvis der var ét område, som byrådet havde beskæftiget sig meget med, så var det Mårslet - og at det måske især skyldtes, at Margrethe Bogner bor i området. Det foreslog han den socialdemoratiske gruppe at tage en samtale med Margrethe Bogner om, og han konstaterede, at han selv ville være utroligt træt af det, hvis han boede i et andet lokalsamfund i Århus Kommune, og så hele tiden skulle høre om Mårslet.

Da formanden for Teknisk Udvalg, Keld Hvalsø Nedergaard, langt inde i diskussionen gav sig til at bore i, hvad byrådsmedlemmerne konkret forventede at få ud af en udvalgsbehandling før den offentlige høring, så endte det hele med, at Eigil Rahbek og Margrethe Bogner trak deres forslag om udvalgsbehandlingen - hvorefter forslaget kom direkte i offentlig høring.

Lyt selv med på byrådsmødet på vedhæftede link.

/BiJ

link