For meget og for tidligt
23/1/2009

"Vi synes, det er mærkværdigt, at man på rådhuset kan købe en rapport for 20 kr. om "Århusmodellen for Borgerinddragelse", der angiveligt handler om "rettidig omhu på et kvalificeret grundlag", og samtidig i kommuneplanen finde projekter, der er helt hen i vejret."

Fællesrådet lægger i sin kommentar til Kommuneplan 2009 ikke fingrene imellem i sin kritik af den måde, byrådet i Århus håndterer både dialog og praktisk planlægning.

Det hedder således videre i indsigelsen, at "Når det gælder om at afbøde virkningerne af Kommuneplan 2001 - den alt for store og pludselige udbygning af Mårslet - har det været karakteristisk for de kommunale initiativer, at den smule, der er sket, har været for lidt og for sent. I forbindelse med de nye udbygninger nord og syd for Mårslet i Kommuneplan 2009 er der imidlertid ingen tvivl om, at det er for meget og for tidligt og dermed fuldstændig uacceptabelt for Mårslet."

Læs indsigelsen på vedhæftede link.

/BiJ

link