Gravearbejde giver lys
30/1/2009

Østjysk Energi etablerer i februar den sidste del af belysningen - det vil sige fem lamper - på den nye grussti, som går mellem Agervej/Ovesdal og den nye bebyggelse på Mustrupvej. Den del, der mangler lys, ligger ned mod Giber Å og tilkoblingen til den asfaltsti, der går rundt om Agervej.

Samtidig kobler man forsyningsnettet på Agervej sammen med det nye forsyningsnet på Mustrupvej. Det giver større forsyningssikkerhed forstået som sikkerhed for, at Østjysk Energi kan genetablere en hurtigere løsning til mange husstande, hvis nogen f.eks. skulle grave et kabel over. I dag vil den type problem kunne tage strømmen til rigtigt mange husstande i flere dage. Fremover vil Øtjysk Energi kunne genetablere via en hurtig omlægning af forsyningen.
/BiJ

link