Fuldt hus
30/1/2009

Testrup Højskole modtog torsdag 29. januar 105 elever på forårsskolen, der varer 20 uger frem til Skt. Hans.
Dermed kan Testrup Højskole endnu engang melde fuldt hus på forårskurset.
Langt hovedparten af eleverne er unge i den traditionelle højskolealder, dvs. 19-21 år. De fleste har afsluttet en
ungdomsuddannelse (studentereksamen, hf) sidste år eller forrige år. I efteråret har de typisk arbejdet som kassedamer, pædagogmedhjælpere, lærervikarer mm. for at tjene penge til deres højskoleophold.
Testrup Højskole, som også kalder sig "Det frie Akademi", lægger vægt på de traditionelle højskoledyder og ser sig selv som en "eksamensfri zone" - et alternativ til det formaliserede uddannelsessystem med pensumkrav, test og
evaluering.

Skolens forstander Jørgen Carlsen har i den standende højskoledebat erklæret sig som energisk modstander af eksamen på højskoler: "Eleverne, der kommer her, er ikke kommet for at opleve mere af det samme, som de har oplevet i
skolesystemet i 12 år. Højskoleopholdet skal tjene til studieafklaring og det, som altid har været meningen med et højskoleophold: almendannelse og personlig udvikling som menneske og samfundsborger."

/PM/BiJ

link