Fællesrådet
4/2/2009

I denne måned er der valg til Mårslet Fællesråds forretningsudvalg. Det er en begivenhed som nok fortjener noget opmærksomhed.
En lille del af denne opmærksomhed kunne være en beskrivelse af, hvad fællesråd er (nye århusianere kan starte her).
Men langt vigtigere er et stort fremmøde til valget. Mere om det senere.

Fællesrådene er Århus kommunes opfindelse efter kommunalreformen i 1970. De findes i de forskellige lokalområder, og fællesrådets medlemmer er lokalområdets foreninger, typisk grundejerforeninger men også alle andre typer foreninger.

Fællesrådene er sat i verden for at repræsentere det enkelte lokalområde overfor kommunen. Lidt frækt kan man sige, at kommunen har opfundet et filter mod mange små ukoordinerede henvendelser fra diverse foreninger. I stedet må lokalområdet nu internt blive enige - og snakke med én stemme. Til gengæld lover kommunen så samarbejde.

I de senere år har kommunen brugt fællesrådene mere aggressivt. Ordet "borgerinddragelse" benyttes nogle gange reelt - andre gange måske blot behændigt.
I disse år lægges der planer for Mårslet og omegn. Det er der selvfølgelig blevet i masser af år - men der er et langt større lokalt samspil med kommune. Ikke mellem kommune og borger, men mellem kommune og fællesråd.
Fællesrådet er altså DEN lokale mulighed for indflydelse - og for indsigelse. Alle kan selvfølgelig henvende sig til kommunen om lokale forhold, men et fællesråd har en legitim ret til at tale for mange. Tale om nye og gamle veje, om lokalplaner, byplanlægning om meget andet.

Det kræver jo så, at fællesrådet repræsenterer de mange. Fællesrådets forretningsudvalg (FU) har til opgave at tegne fællesrådet. Det består i Mårslet af ni personer, hvoraf de to er (arbejdende) suppleanter. Folk er valgt for to år - så hvert år er halvdelen på valg ved repræsentantskabsmødet.

Og det er sådan et valg, der finder sted d. 24. februar. Selv om alle kan møde op og stille op til valg, så er det medlemsforeningerne der stemmer - de har hver to stemmer.
Og hvordan får du så indflydelse? Først og fremmest ved at sørge for, at "din" forening møder op - og kender din mening. Det vil være ønskeligt - og helt rimeligt, hvis fx. alle grundejerforeninger møder op. De tegner tilsammen en stor del af befolkningen - og kender deres hjørne af byen - og dets specielle forhold og ønsker.

Dernæst kan man jo stille op. Det er spændende og relevant - og det kræver ikke nødvendigvis en kæmpe indsats fra dag ét - men selvfølgelig engagement. Og der er i hvert fald tre pladser i FU, der skal besættes med nye folk. Man behøver ikke at angive sit kandidatur på forhånd, men blot præsentere sig før valget..

Tænk over det - det er vigtigt.

Kurt Søe, sekretær i FU

link email