Kommuneplan indsigelse
1/2/2009

Hej kære venner i Teknik og Miljø

På vegne Miljøgruppen under Mårslet Fællesråd har jeg et par bemærkninger til tankerne om at placere NyMalling så tæt på Mårslet Syd/Øst. Vi synes ganske enkelt ikke, at der bliver en tilstrækkelig afstand i mellem de 2 byer.
Ud fra kommunens egne analyser og prioriteringer er det ubegribeligt, at man vil placere to byer så tæt. At ens by er velafgrænset har jo stor positiv betydning for ens følelse af at høre til et sted, og det fremhæves ofte som en væsentlig attraktion ved byer som Mårslet.
En ordentlig, 500 - 1000 meter zone med marker eller skov mellem de nærmeste haveskel vil også kunne fungere som vigtig spredningskorridor for større, vilde dyr. Uden den vil Mårslet-Malling udgøre en barriere på mange kilometer.
Vi har meget svært ved at se sammenhængen mellem det der står i nedenstående
ink og "NyMalling"s placering meget tæt på Mårslet. Det bliver da f.eks. svært for folk i den sydlige del af Mårslet at gå ud til naturområder. F.eks. vil et område som Baronmosen (syd for Bredballegård) forsvinde. Her er der f.eks. grønne løvfrøer og et grævlingekompleks. Der er også lavet et "spor i landskabet".
En anden ting er, at der bliver støjgener for mange, når/hvis man placerer Beder-Bering vejen i det smalle område. Det synes vi er et stort miljøproblem.

Venlig hilsen og på vegne af Miljøgruppen
Jørgen Brandt Andersen
mobil 4059 9973
telefon 8629 6264

link email