Halvfærdigt byggeri
19/2/2009

Det halvt færdige hus på Mårslet Byvej generer naboerne med støj, men der er ikke udsigt til bedring. Det skriver Århus Stiftstidende. Husets ejer og bygherre er gået konkurs midt i projektet, og en ansøgning til kommunen om at konvertere ejendommen til enfamiliehus med et mindre kontor blev der givet afslag på for et år siden.
Siden er der ikke flyttet ret meget byggeaffald på stedet, andet end det, som vinden blæser rundt i området. Der er sat plastic op for vinduerne for at skærme det halvt færdige byggeri, men plasticen er flænset af vinden og larmer.
"Det lyder som piskesmæld, når det blæser, fordi plasticen slår mod murene," fortæller en nabo Århus Stiftstidende. Han har ifølge avisen foreslået, at der bliver slået træplader for vinduesåbningerne, så støjen forsvinder. Kommunen gav besked om, at han skulle kontakte bygherre, men det forventer naboen ikke at få ret meget ud af.
Byggeriet ligger i et lokalplanområde defineret til blandet bolig og erhverv, men det er nabo til et "rent" boligområde. Afslaget på at ændre status til beboelse med et mindre kontor blev givet med henvisning til lokalplanens formålsbestemmelse. Kommunen har siden ændret holdning og er ved at ændre lokalplanen for en del af området, så der andetsteds bliver gjort plads til en butik.
/BiJ