TMG Badminton
22/2/2009

Badmintonafdelingen mangler ildsjæle til bestyrelsesarbejdet.
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i TMG Badminton
17/2. Situationen í afdelingen er overordnet set ganske positiv: Stigende medlemstal, sund økonomi og tilfredse medlemmer. Dog kunne det konstateres, at der ikke var nye kandidater opstillet til bestyrelsen, og den nye bestyrelse består således kun af 3 personer, hvilket er for lidt til at give en velfungerende og handlekraftig bestyrelse.
Det blev derfor besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling 17/3, hvor der skal vælges 1 og helst 2 nye medlemmer til bestyrelsen.
Derfor, hvis du har lyst til at præge din lokale badmintonklub og yde et beskedent bidrag til dit lokalsamfund så kom og stil op til bestyrelsen. Læs mere om klubben og bestyrelsesarbejdet på vedhæftede link.
På vegne af bestyrelsen
Søren Munk

link email