Tandergård slår dørene op
25/2/2009

De to ægtepar Joan og Ole Munk Nielsen samt Pia og Bent Munk Nielsen, der driver selskabet I/S Tandergård i Tander, inviterer omegnens borgere til åben stald lørdag den 28.februar fra kl. 10-15. Ud over at kigge på den nye stald bydes der på pølser og drikkevarer.
Den nye svinestald ligger på Tisetvej 37a over for Tandergården.

Hensigten med arrangementet er at give lokalområdet indblik i, hvordan den første moderne miljø- og dyrevenlig svinestald, der i Århus Kommune er behandlet efter den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, fungerer.

Tandergård ejes af tvillingebrødrene Bent og Ole Munk Nielsen, men drives som en familievirksomhed. Bent og Pia Munk Nielsens søn Peter, der er uddannet landmand, er ansat på gården sammen med Joan og Ole Munk Nielsens søn Brian, som for nylig blev færdiguddannet landmand/agraøkonom.
Bent og Pia Munk Nielsen bor på Tandergård, mens Ole og Joan Munk Nielsen bor på Mustrupvej, hvor der for øvrigt for få år siden også blev indviet en ny svinestald.

Ejerne forventer, at den kommende besætning på ca. 1.200 søer vil producere ca. 700 smågrise om ugen, hvoraf de ca. 550 efter afvænning sælges videre til andre landmænd, der opfeder dem til slagtning. De resterende forventes at indgå i egen besætning.
I forbindelse med byggeriet etableres der et helt nyt biogasanlæg, hvor gyllen bliver afgasset. Det betyder, at gården fremover være selvforsynende med både varme og el. Endvidere betyder det mindre lugtgener fra den afgassede gylle og mindre udvaskningsrisiko mm.

/Jacob Lind/BiJ