Forholdsvis fredeligt
25/2/2009

Det var ikke tredje, men fjerde gang, der var lykkens gang for John Engelbrechtsen. I går på Fællesrådets årlige repræsentantskabsmøde blev han således valgt som forretningsudvalgets næstformand. Sidste år stillede han op til tre poster, uden at det lykkedes. Forskellen var – muligvis/formentlig – at han i år var stillet op af FU. Sidste år var han i opposition til FU’s kandidater.

Foruden John Engelbrechtsen (Ovesdal) blev Jens Thomsen (Tranbjerggårdsvej) og Lars P. Nielsen (Nymarks Allé, nytilflytter til Mårslet) valgt ind i Fællesrådets forretningsudvalg. De to førstnævnte har tidligere gjort sig bemærket i forbindelse med diskussionerne om byens udvikling – ikke mindst i forbindelse med høringen op til Planstrategi 2008 – John Engelbrechtsen desuden i forbindelse med gruppen 8320.dk, der har fokuseret meget på trafik.

De tre nye mænd i forsamlingen erstattede tre kvinder – Birthe Halvorsen, Emma Søe og Lene Ginnerup. Det betyder, at der nu kun er mænd i forretningsudvalget – hvilket FU’s formand, Keld Schmidt-Møller, beklager:

"Men vi har ikke kunnet finde kvinder, der ville stille op," siger han.

Hvor fjerde gang måske var lykkens gang for John Engelbrechtsen, var der flere sten på Sven Voxtorps vej. Han forsøgte uden held at få sæde i forretningudvalget, og han fremlagde desuden et forslag til nye vedtægter. Heller ikke dem havde han succes med. Mødeleder Ivan Dybvad fik forsamlingens opbakning til ikke at tage stilling til så stort et projekt på denne måde. Vedtægterne blev derfor henvist til drøftelse i det nye forretningsudvalg.

Læs i øvrigt forretningsudvalgetsberetning og arbejdsprogram under den grå topmenu "Bag om 8320", vælg derfra punket "Referater fra FU-møder" (nogle af dokumenterne følger…)

28 foreninger var repræsenteret på repræsentantskabsmødet, der i øvrigt var mest optaget af et forslag om, at Fællesrådet skulle afsætte 10.000 kr. til Multihallen. Kritikere mente, at det var uansvarligt både at give penge væk og at budgettere med et underskud. Fællesrådets formand, Keld Schmidt-Møller, fandt det forsvarligt, fordi Fællesrådet har en pæn, lille formue. Kurt Kirkedal fra TMG stoppede diskussionen med en henvisning til, at Fællesrådet er sikret at få pengene tilbage, hvis Multihallen ikke bliver til noget.

/BiJ

link