Portrætfotograf gæster
8/3/2009

Onsdag den 11. marts kl. 19.30 gæster fotografen Torben Eskerod Testrup Højskole, hvor han vil fortælle om sit projekt Campo Verano, som er en genfortolkning af de fotografiske portrætter, som findes på gravstene på
Roms største kirkegård Campo Verano.
Torben Eskerod har i en lang årrække fotograferet sig ind under huden på vidt forskellige mennesketyper. Hans foretrukne genre er portrættet, som han formår at gøre levende og nærværende. Eskerod synes at være drevet af en interesse for det enkelte menneskes egenhed og særkende, og det er netop de portrætteredes personlighed, der brænder sig fast på kameralinsen og formidles ufiltreret til betragteren. Kendetegnende for Eskerods værker er hans stringente, minimalistiske og teknisk skarpe
arbejdsmetode.
Eskerod benytter sig af ganske få virkemidler og nedtonet scenografi. Hans personer er sådan set blot tilstede foran kameraet. Der sker ingenting. Og dog er billederne mættede af stemning og pågående nærvær.
Der indledes kl. 19.30, og entreen på 50 kr. dækker også et kaffebord.
/Testrup Højskole

link