Møder med kommunen
15/3/2009

Mårslet Fællesråd har holdt to møder med Århus Kommune de sidste par uger.

Den 3/3 deltog Morten Overgaard, Lars Peter Nielsen og Kurt Søe i er fællesrådsseminar, hvor der også var valg til den arbejdsgruppe, der varetager rammerne for samarbejdet mellem kommune og fællesråd.
Der var langt hen ad vejen tale om orientering om de store linier fra magistraten for teknik og miljø.
Men der var også noget mere substantielt:
For det første vil Odder- og Grenåbanernes sammenlægning indgå i første etape af letbanen. Heri indgår også indsættelse af nye og lette tog. Det kan man alt sammel læse mere om på link
En anden interessant oplysning handler om, at der i hele kommunen snart vil være forbudt at parkere lastbiler i bymæssig bebyggelse om natten og i weekender. Det er ønske vi tidligere har fremført for kommunen.

Ugen efter deltog Morten Overgaard og Kurt Søe i Trafik og Vejes årlige prioritering af trafiktiltag i Århus Syd. Her blev de fire "sydlige" fællesråd bedt om deres bud på en trafikmæssig prioritering.
I Mårslet er der nok at tage fat på - meget mere, end der er penge til. Men det gør måske prioritering så meget vigtigere.
Mårslet melder ind med tre områder:
For det første skal stikrydsningen over Hørretvej ved banen sikres, inden næste mørke sæson.
Dernæst arbejdet med trafiksanering af Tandervej/Hørretvej, som der på det mere idémæssige plan har arbejdet med det sidste år.
Endelig ønsker FU en bedre sammenhæng i stisystemerne i området Hørretløkken, Præstegårdsvej, Frøkærparken, Baneleddet/ Mølleparken. Dels for at gøre cykelstien til Tranbjerg attraktiv for flere, dels for at gøre det nemmere at bevæge sig mellem områderne uden bil.
På dette møde blev der også varslet om et snarligt orienteringsmøde om Beder-Bering vejen.

email