Dansk Cyklist Forbund
28/3/2009

Dansk Cyklist Forbund var på besøg i Mårslet lørdag. Foreningen fik en invitation for et stykke tid siden i forbindelse med Fællesrådets og lokale beboeres bestræbelser på at gøre midtbyen mere sikker at færdes i for de bløde trafikanter men besøget kunne først afvikles i dag. Selv om besøget tog udgangspunkt i problemer på Tandervej og Hørretvej cyklede gruppen rundt i en større del af Mårslet - og det blev en udbytterig tur med dertil hørende snak om mulige løsninger på svære problematikker. Udbytterigt, måske bl.a. fordi de to foreningsrepræsentanter kunne se på kendte problemstillinger med nye øjne, mener Kurt Søe fra Fællesrådets trafikudvalg.

Det, der nok faldt gæsterne mest i øjnene, var den ufuldendte sti mellem Frøkærparken og Stationen i Mårslet. Hvis stien langs banen fra station blev videreført vestpå ville den kunne bruges som skolevej for mange børn, der i dag er nødt til at cykle på en trafikalt meget belastet Obstrupvej.
Samtidig kunne det gøre cykelstien til Tranbjerg og det sydlige Århus meget mere attraktiv, end den er i dag.
Forbindelsen mangler på grund af lokal modstand fra beboere i området.

Også det knudepunkt, hvor Bedervej støder til Tandervej, havde gæsternes opmærksomhed. Her blev der både talt om konkrete, små løsninger til at forbedre oversigtsforholdene, samt generelt om behovet for hastighedsdæmpning på hele den gennemkørende vej.

Besøget blev planlagt i forbindelse med den generelle bestræbelse på at få gjort noget ved trafikken i Mårslet. Der er udsigt til at få nogle løsninger igennem i 2009, og et vigtigt fokuspunkt er Tandervej/Hørretvej. Der tegnes lige nu hos kommunen på et løsningsforslag, som både vil inddrage en mindre forlægning af vejen ved den gamle busvendeplads og måske noget tilsvarende på det sted, hvor Lindegårdsvej munder ud i Tandervej.

De to repræsentanter fra Dansk Cyklist Forbund ventes at samle deres indtryk i en samlet tilbagemelding til initiativtagerne og kommunens "Trafik og Veje".

/BiJ

link