Trafikforbedringer
28/4/2009

Nu er der udsigt til, at et af byens mest trafikerede strøg - Tandervej - bliver mere sikker. Kommunens afdeling for Trafik og Veje har et skitseprojekt klar til præsentation for Fællesrådets trafikkoordinator og, ikke mindre væsentligt, regner desuden med at have penge til at udføre i hvert fald en del af det i 2009.
Der er, oplyser Trafik og Veje, tale om to hovedelementer. Dels et ønske om at etablere en generel 40 km's hastighedsbegrænsning i området. Det skal både politiet og Trafikministeriet godkende, og det kan være både langsommeligt og omstændeligt. Dels er der tale om forbedringer på fem knudepunkter:
- Ved den gamle busvendeplads.
- Hvor Tandervej møder Agervej.
- Hvor tandervej møder Bedervej.
- Hvor Tandervej møder Lindegårdsvej.
- Og hvor Tandervej møder Obstrupvej.
Der bliver tale om en kombination af hævede flader, krydsningspunkter og kanaliseringer til at lede trafikken i bestemte spor.
Tegningerne præsenteres i nær fremtid på et møde mellem Trafik og Veje og de parter, der sammen med Fællesrådet har diskuteret problematikker og løsninger.
/BiJ