Vilhelmsborg skal flytte
12/5/2009

Der har i længere tid været arbejdet på at anlægge en parkeringsplads på et areal Syd for Bedervej ved Vilhelmsborg. I den forbindelse er der opstået en jordvold, som Fællesrådets forretningsudvalg har påtalt over for kommunen. Der er i modstrid med lokalplanen for området, har synspunktet været.
Fællesrådet har nu fået besked fra kommunen, at "Kommunen ikke vil acceptere jordvolden, da den hindrer udsynet over landskabet og at den helt sikkert vil blive fjernet."
/KSM