Stort ja til tronfølge-
7/6/2009

Vælgerne i Mårslet har i stort antal stemt ja til den ændring af tronfølgeloven, der har været til folkeafstemning i dag. 2.010 har stemt ja 220 har stemt nej. 263 stemmer var blanke, og der var 19 ugyldige. Det oplyser valgstedets leder, Margrethe Bogner, medlem af byrådet for Socialdemokraterne.
Med 3.528 vælgere i distriktet betyder det, ud over en mindre uoverensstemmelse i tallene, at ændringen i bestemmelsen om arveret tronfølgeloven ville være vedtaget med stort flertal, hvis det alene stod til vælgerne i Mårslet - selv om tronfølgeloven kun kan ændres, hvis et flertal af deltagerne i afstemningen og mindst 40 pct. af alle stemmeberettigede stemmer ja.

Ved 21-tiden så valgets øvrige tal således ud:
Stemmeprocent ved tronvølgevalget: 74,5 pct.
Stemmeprocent ved EU-valget: 75,1 pct.
Ved EU-valget sidste gang var stemmeprocenten i Mårslet 57 landsgennemsnittet dengang 47,9. Mårslet har traditionelt en højere stemmeprocent end landsgennemsnittet.
/BiJ