Høring om Hørret Bæk
8/7/2009

Fællesrådet har modtaget flg fra kommunen.
FU har endnu ikke taget stilling til sagen - men alle kan reagere.

Høring frilægning af rørledning i Hørret Bæk
Vedhæftede forslag til frilægning af rørledning i Hørret Bæk opstrøms Hørret by sendes hermed i høring efter vandløbslovens bestemmelser.
Forslaget annonceres onsdag den 8. juli 2009 i Århus Onsdag. Høringsfristen udløber onsdag den 5. august 2009.

Med venlig hilsen

Henning Hermansen
Biolog, Vandmiljø og Landbrug
Tlf.: +45 8940 4033, mobil: +45 5117 8702
E-mail: he@aarhus.dk

Natur og Miljø, Teknik og Miljø, Århus Kommune
Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8100 Århus C
Tlf.: +45 8940 2755

link email