Fællesrådet i foretræde
2/9/2009

Mårslet Fællesråds forretningsudvalg havde fået foretræde for Århus Kommunes Teknisk Udvalg angående Lokalplanforslag 860. Keld Schmidt-Møller og Kurt Søe repræsenterede FU.

Nedenfor er gengivet, hvad Keld Scmhmidt-Møller overbragte, såvel mundtligt som skriftligt.

------------

"At handle eller ikke handle

Indledningsvis vil vi gerne sige, at Mårslet Fællesråds FU ikke har noget imod en ny dagligvarebutik i Mårslet. Blot synes vi, at tidspunktet netop nu er et dårligt valg.

Flere nye aktiviteter i lokalområdet er i deres vorden. Trafik og Veje har lavet et forslag til, hvad der skal VVM undersøges forud for planlægning af Beder Bering vejen. Og i forbindelse med budgetforliget vedr. Beder-Beringvejen besluttede byrådet, at der skulle laves en helhedsplan for trafikken i Mårslet. Desuden lægger forslaget til kommuneplan op til, at løgvæksten endelig stoppes - og at Mårslet skal afrundes. Ikke afsluttes så udvikling stoppes, men afrundes, så byen ikke udvides mere.

Både Mårslets tilslutninger til Beder Bering vejen og afrundingen af Mårslet vil få vigtige varige konsekvenser for byen. Vi synes det er rettidig omhu at lave en plan som den fremtidige udvikling af byen kan foregå indenfor. En sådan plan vil også kunne rette op på det efterslæb, som de sidste års udbygning har efterladt Mårslet i mht. trafiksanering, stiføring, kultur og handelsstruktur.

Vi synes derfor, det er vigtigt at få lavet et forum, hvor kommunens dygtige embedsfolk støtter en gennemtænkning af, hvordan Mårslet kommer til at hænge sammen, så fremtidige planer kommer til at passe ind i en overordnet plan, som byen kan udvikle sig efter nogle år frem i tiden. Det er jo netop det, byrådet har lagt op til - og vi er klar til at deltage i arbejdet. I det lys virker det planløst at en henvendelse om opførelse af et supermarked på en tom parcel på Mårslet Byvej udløser en ændring til en lokalplan - uden at forholde sig til, om det er en den rigtige brik i den større plan, som vi snart skal lave. Vi tror, at et tredje (og vel sidste) supermarked vil være godt for byen. Måske skal det ligge her på Byvej - måske skal det ikke."

email