Renseanlæggets fremtid
10/9/2009

Fremtiden for Mårslet Renseanlæg skal revurderes. Ifølge den overordnede spildevandsplan skal anlægget nedlægges, og spildevandet fra Mårslet skal først føres til Viby, siden til Marselisborg. Men planen lægges frem for byrådet igen, fordi et nyt vandrammedirektiv stiller nye krav.
En af problemstillingerne er, at renseanlæggene i Tranbjerg, Mårslet og Beder forsyner Giber Å med vand, og hvis man fjerner hele den udledning af renset vand, der kommer fra de tre anlæg, vil der kunne blive komme til at mangle vand til åen i sommerperioden.
"Og en af kvaliteterne ved åen er, at der er vand i den," som sagsbehandler Poul Christian Erichsen udtrykker sig.
Den nye spildevandsplan lægges frem for byrådet i starten af 2010.

/BiJ