Frøer i fokus
30/9/2009

Århus Kommune graver huller til en sjælden frø i samme område, som kommunen overvejer en ny ringvej.
Det skriver JP Århus som optakt til et møde i Tranbjerg i aften, hvor Trafik og Veje skyder debatten om Beder-Bering-vejen og dens virkninger på miljøet i gang.
JP Århus har fundet ud af, at "en gravemaskine på kommunens foranledning (er) gået i gang med at grave og restaurere seks vandhuller ved Testrup Mose, som en af de foreslåede linjeføringer går igennem eller tæt forbi."
Denne frø har kun få levesteder i Århus Kommune.
Det samme gælder løvfrøen, der er endnu mere sjælden på landsplan.

Ud over mosen ved Testrup vil den alternative vejføring, der er foreslået forud for debatmødet, ramme både Dyreværns internat og Rolskov Planteskole. Olav Rolskov citeres i avisen for, at »Den primære linjeføring har været kendt i mange år, og de, der har bygget tæt på, vidste, at der sandsynligvis ville komme en vej."

Mødet om Beder-Bering-vejen indledes kl. kl. 19 på Grønløkkeskolen i Tranbjerg.
/BiJ

link