Naboorientering
30/9/2009

Fællesrådet har modtaget en nabohøring fra kommunen angående "Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 696". som handler om et stykke af Damgårdstoften.

Høringsfristen er to uger efter 29/9 2009.

Brevet kan ses i sin helhed på linket

/Kurt Søe

link email