400 til Beder-Bering-
21/10/2009

Der var mange følelser, mange meninger og mange klapsalver til dem, da 400 mennesker i aftes var til borgermøde i sportssalen på Beder Skole. Omdrejningspunktet var den omstridte Beder-Bering-vej, der hermed er skudt ud i sin første offentlighedsfase.
Vejen, som politikerne har tilkendegivet at ville afsætte 150 mio. kr. til, og som forventes at kunne stå færdig i 2015, er tænkt både som aflastningsvej for bl.a. den lokale trafik omkring Mårslet - og som afslutningen på "ring 3" uden om Århus. Vejen skal bl.a. skabe nemmere adgang fra det sydlige Århus til motorvejen.

Først blev selve den proces, der hører så stort et anlæg til, præsenteret. Første offentlighedsfase går fra nu til foråret 2010. I denne periode indkaldes ideer og forslag fra offentligheden.
Dernæst går man over til at udarbejde selve VVM-redegørelsen og et planforslag. En VVM-redegørelse handler om at vurdere virkninger på natur og miljø. Det sker i perioden foråret 2010 til foråret 2011. Herunder vurderer man forudsætninger for etablering.
Anden offentlighedsfase finder sted hen over 2011, hvorefter politikerne beslutning kan træffes i 2011. Projektering og arealerhvervelser frem til foråret 2013 - anlæg færdigt i 2015.

Dernæst fulgte en gennemgang af de to forslag, der ligger - hovedforslaget, som har ligget mere eller mindre samme sted siden 1966, og det alternative forslag, som først er blevet kendt for ganske nylig.

Efter en kort pause fik salen mikrofonerne til spørgsmål og kommentarer.

Den første indledte med en kritik af det kortmateriale, der er tilgængeligt på nettet der bliver henvist til et "detaljeret oversigtskort", som hverken er godt eller detaljeret.
Ellers blev der blandt meget andet efterlyst en klar melding om linjeføring nu og ikke årelang usikkerhed. Flere var inde på frygten for, at teknikerne ganske vist taler om en to-sporet vej, der går tæt syd om en masse nye boliger - men at vejen siden kan vokse til en motorvej med tilslutning til en kommende Kattegat-bro. Flere frygtede støj. Én gav udtryk for, at de historiske Bering-høje vil ligge i vejen/kunne blive udsat for overgreb. En anden ville have at vide, hvad kommunen vil gøre for dem, der bliver "kørt over" af vejen. Og én ville gerne have kommunens kortmateriale stillet til rådighed, så ville han gerne udarbejde et gratis, bedre forslag.

Mødets formål var ikke at finde en afklaring, men derimod at orientere og skabe grundlaget for kommentarer og forslag, der skal kvalificere processen. En række medarbejdere fra Trafik og Veje var til stede med blokke og penne for at indsamle de første kommentarer og ideer. Ellers er høringsfristen væsentlig. Den er 25. november.
Læs mere på vedhæftede link.
/BiJ

link