Fællesrådets rolle
4/11/2009

Mårslet fællesråd vil ikke holde et lokalt borgermøde og søge at opnå lokal enstemmighed forud for afslutningen på høringsfristen vedr. Beder-Beringvejen. "Vi skal ...ikke indsnævre idéerne - vi skal udvide dem", lyder det bl.a. i forretningsudvalgets beslutning. Læs den fulde beslutning nedenfor:

Fællesrådets Trafikudvalg forholder sig i det flg. til et lokalt borgermøde forud for høringsfristen d. 25/11.
Desuden beskriver udvalget hvad det indtil videre påtænker at give som fællesrådets høringssvar.

Formålet med VVM undersøgelsen af Beder-beringvejen er at vurdere idéer! Lige nu går alle rundt med gæt på, hvad dette eller hint forslag vil betyde - for ens egen parcel - og for ens grundejerforening, by eller landsdel. Nogle er nok bedre til at gætte end andre, men der er jo en grund til at der laves VVM. Vi kan ikke afprøve alle idéerne og så sende de dårlige retur. Derfor må ting undersøges grundigt og nogle politikere må tage ansvaret for valget. Det giver ikke altid optimale løsninger, men det er sådan vi har indrettet vores samfund.

Hvis vi er enige om dette udgangspunkt - at VVM undersøgelse er til for at give et godt beslutningsgrundlag - så gælder det om at give de bedste betingelser for VVM-folkene. Det gør vi ved at bidrage til nye vinkler på den indviklede ting, det er at anlægge en ringvej.

Derfor tilføjer fællesrådet ikke kvalitet ved at uddrage en konklusion af et borgermøde. Vi skal som sagt ikke indsnævre idéerne - vi skal udvide dem. Fællesrådet ser det altså ikke som et mål, at vi er enige lige nu. Målet er at få vendt de rigtige sten. Når undersøgelserne er afsluttet vil det være dejligt, hvis vi kan mødes om en løsning, som vi vil anbefale politikerne.

Så nemt bliver det nok ikke. Store projekter som Beder-Beringvejen vil have store konsekvenser for nogle: Huse vil blive "kørt over", landmænd vil få vanskelig adgang til nogle jorder, naturværdier vil gå tabt, osv..
Lige nu, hvor alle mulige forslag tegnes ind på kortet, vil mange bo på én af stregerne. Og den situation kommer vi ikke ud af før politikerne vælger streg. Det er klart en bagside ved processen. Dette forhold løses heller ikke ved et borgermøde. Vi anerkender folks frustrationer, men kan ikke finde en brugbar målestok til at sammenligne folks situation.

Fællesrådet vil selvfølgelig også deltage i processen med at udpege sten, som skal vendes ved VVM undersøgelsen. Lige nu diskuterer trafikudvalget tre forhold: Et lidt sydligere tilslutningspunkt til Oddervej, tilkørsel til Beder-Beringvejen fra Testrupvej samt tilslutning til Beder-Beringvejen fra en ny vej vest om Mårslet til Obstrupvej - og muligvis videre til Hørretløkken.

Da kommunen behandlede sin kommuneplan 2009, forhørte fællesrådet sig om Ny-Mallings nordgrænse. Ville indtegningen i planen være afgørende for Beder-Beringvejens placering? Dengang fik vi det svar (og har for nyligt fået det konfirmeret) at nordgrænsen af Ny-Malling vil vige for Beder-Beringvejens forløb. Vi synes derfor man bør undersøge, om ikke en tilslutning ved containerstation vil være at foretrække. Dels vil der kunne gives mere plads mellem Mårslet syd-øst og vejen. Dels vil Egelund med sine to haller og svømmehal blive lettere tilgængelige, hvis der føres en vej videre helt til Egelund. Der er tekniske udfordringer med at krydse Odderbanen, men det kan måske løses ved at trække Beder-Beringvejens forløb lidt vestpå - eller simpelthen at grave Odderbanens spor ned i terræn. Eller noget tredie fagfolkene kan komme op med. Fællesrådet i Beder-Malling-Ajstup synes også godt om en sådan tilslutning.

Fællesrådet synes, at den lokale værdi af Beder-Beringvejen vil stige dramatisk, hvis vi får flere tilslutninger. Testrupvej kunne være et bud, som vi naturligvis ikke kan bevise klogskaben i, men som vi synes er det bedste bud ud af de småveje, som går syd og vest ud af Mårslet. En nærmere undersøgelse kunne kaste lys over, hvilke trafikmønstre dette vil give. Ligesom Egelund er interessant for os, kunne en multihal i Mårslet være interessant udenfor lokalområdet - ligesom boldbaner, skole og den eksisterende hal.

Tandervej som eneste tilslutning til Beder-Beringvejen vil ikke udgøre en særlig attraktiv tilkørsel for en stor del af Mårslet. Fællesrådet synes også, det er en undersøgelse værd at give Obstrupvej, Præstegårdsvej og Hørretløkken nem adgang til Beder-Beringvejen ved at bygge en ny vej udenfor bygrænsen til Obstrupvej med retning vestpå til Beder-Beringvejen med en forlængelse nordpå, så den også betjener Hørretløkken/Præstegårdsvej. Tranbjerg Fællesråd udtaler sig positivt om et link fra Obstupvej til Beder-Beringvejen. Ikke til brug for Tranbjergfolk men som en mulighed for at spare Tranbjerg for noget transittrafik fra Mårslet.

Der er stadig tid til høringsfristen. Måske kommer der flere undersøgelsesforslag fra os. Og vi ser selvfølgelig gerne, hvis der brygges videre - på vores forslag - såvel som på andres.

email