Arkivernes Dag lørdag
11/11/2009

Lørdag den 14. november afholder de danske lokalarkiver Arkivernes Dag. Her indbydes alle interesserede medborgere, foreningsfolk, kommunalpolitikere og pressefolk til at besøge deres lokale arkiv for at få en orientering om fortiden i form af billeder, lokalhistorie og dokumenter.

På Mårslet Egnsarkiv, der netop har nyindrettet sit lokale under skolens bibliotek, er der ligeledes åbent for besøgende. Her vil der være mulighed for at bese Egnsarkivets arkivalier i form af dokumenter, billeder fra Mårslets fortid, gamle kort etc. Der vil også være mulighed for at få en snak om fortiden. Og der er naturligvis mulighed for at aflevere gamle dokumenter eller andet, som man synes bør bevares for eftertiden.

Egnsarkivet på Obstrupvej (under Mårslet Skoles bibliotek) er åbent fra kl. 13:00 til kl. 16:00. Mens man ser billeder på computerskærmen, ser arkivalier eller får en snak om fortiden, bydes der på en kop kaffe og kage.

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

link