Debatten er igen
12/11/2009

Har debatten på maarslet.net en fremtid? I nogle af de seneste indlæg hedder det bl.a.:
"Som det er i dag vil Bedervejsfolket, Kurt Søe, Erling Sørensen m.fl. ikke en gang tillade en cykelsti i den glemte vejs trache. Formodentlig fordi de er bange for at byen så skal opdage hvor indlysende den forbindelse er."
Og et par dage før:
"...medens Fællesrådsformanden ikke tør andet end at forfægte de synspunkter, som deles af de fleste beboere langs linjen for den længe udsatte bygning af Mårslets indre aflastningsvej (i folkemunde: "Den Glemte Vej").
Denne "klike" har i 35 år forsinket dette vejprojekt, som skatteborgerne i Århus har investeret 30 millioner nutidskroner i."
"Som formand for fællesrådet er jeg ansvarlig for, hvad webben bruges til. Disse debatindlæg er holdt i en ubehagelig tone, som er helt uacceptabel. Sådanne udokumenterede beskyldninger er en forulempning af byens borgere, hvilket jeg tager klart afstand fra. Vi må have diskuteret, hvilke midler der kan tages i anvendelse, så vi kan få en sober debatside, som byens borgere kan holde ud at læse."
Keld Schmidt-Møller
Formand
Mårslet Fællesråd