Filosofisk pennefejde
16/11/2009

Onsdag aften den 18. november får Testrup Højskole besøg af idéhistorikeren Peter Aaboe Sørensen, som er medredaktør på udgivelsen af filosoffen K.E. Løgstrups samlede værker på forlaget Klim. Han vil løfte sløret for en spændende brevveksling mellem Løgstrup og Hal Koch under besættelsen. Personligt er de venner, men politisk og filosofisk nærmest modstandere i deres holdning til samarbejdspolitikken og modstandsbevægelsen.
Diskussionen er en kompromisløs gennemtænkning af spørgsmål, der er lige så betydningsfulde og vedkommende i dag som dengang. Det handler om ansvar, pligt, holdning og handling.
Efter foredraget er der kaffebord og diskussion i bedste højskolestil. Kaffebordet er indbefattet i entreen på hhv. 50 og 25 kr. (ikke-medlemmer / medlemmer af elevforening og skolekreds).
Arrangementet indledes kl. 19.30. Det foregår i højskolens foredragssal.
/Testrup Højskole

link