Sanering af Tandervej
16/11/2009

Trafik og Veje har nu en plan for trafiksanering af Tandervej, som har fået grønt lys fra diverse offentlige myndigheder.

Den 11/11 præsentere de planen for en gruppe fra Mårslet repræsenterende fællesrådet og de grundejerforeninger, som bliver direkte berørt af planen - de samme foreninger, som har været med i hele det toårige forløb.

Bortset fra et par knaster, som kom frem på mødet og som Trafik og Veje mener kan files til, repræsenterer planen "det muliges kunst" - forstået på den måde, at man kunne ønske sig nogle ting anderledes, men at det ikke kan lade sig gøre af den ene eller anden grund. Plads eller lovgivning, f.eks.

Hovedtrækkene er:
- Fra Bomgårdshaven og 600 meter sydpå etableres en 40 km/t zone. Hastighedsgrænsen "håndhæves" ved fire par busvenlige pudebump.
- Obstrupvejs 30 km/t zone forlænges helt ned til Tandervej.
- Bedervejs 40 km/t zone sammenlægges med den nye zone.
- De specielle busholdepladser sløjfes, så busserne gør holdt på selve kørebanen.
- Der etableres midterhelle ud for kiosken og ved stikrydsningen ved den gamle bus-endestation. (det betyder også, at man ikke kan overhale busserne ved stoppestederne).
- Der laves portoverkørsler ved nogle af sidevejene til Tandervej.

Så snart knasterne er filet af, vil planen blive offentliggjort, - og planlægningen vil begynde frem mod en implementering i foråret 2010.

KS

email