Debatten
17/11/2009

Fællesrådets forretningsudvalg har sat debatten på maarslet.net på dagsordenen for sit næste møde under overskriften: Har debatten på maarslet.net en fremtid?
Forud herfor er der mulighed for at fremkomme med sit synspunkt om debatten på det åbne formøde, hvor temaet denne gang netop er debatten.
Formødet er onsdag den 25. november kl. 19. Se evt. hele mødets dagsorden på kalenderen.

email