Debatten lukket
27/11/2009

Fællesrådets forretningsudvalg (FU) diskuterede på sit møde onsdag den 25. november 2009, om Debatten på maarslet.net har en fremtid. Forud for det lukkede møde var der åbent formøde om samme emne. Baggrunden for diskussionen var, at debatten for en måned siden blev givet fri, så der ikke længere var en moderator tilknyttet. I løbet af den måned blev det meget tydeligt, at debattørerne ikke af sig selv overholder de anviste regler for god debatskik.

FU havde en meget lang og grundig drøftelse af, hvad der kunne gøres for at redde debatten. Konklusionen blev, at det ikke umiddelbart er muligt fortsat at have debatten på maarslet.net. Det blev derfor besluttet, at debatten lukkes i sin hidtidige form. Det vil blive overvejet, om og i givet fald hvordan debatten kan genopstå på en måde, hvor fællesrådet ikke er ansvarligt for debattørernes indlæg. Beslutningen træder straks i kraft.

Jeg vil gerne tilføje, at det er med beklagelse, at vi må tage afsked med debatten. Der har været gode og sobre indlæg, og især i den allerseneste tid har debatten egentlig været ok. Ærgerligt, at vi ikke har fundet en god og acceptabel metode til at holde de værste skrubtudser væk, så debatten kunne fortsætte.

Keld Schmidt-Møller
Formand
Mårslet Fællesråd

email